0prekė(-s)

Jūsų krepšelis tuščias.

Product was successfully added to your shopping cart.

PREKIŲ GARANTINĖS SĄLYGOS

 1. Bendrosios sąlygos
  1. Šios prekių kokybės garantijos sąlygos yra viešos, pateiktos UAB Daltra prekybos patalpose pirkėjams gerai matomoje vietoje ir skelbiamos interneto sveitainėje adresu www.daltra.lt.
  2. Prekių pardavimo metu, pirkėjams pageidaujant, žodžiu suteikiama visapusiška informacija apie parduodamas prekes, ypač atkreipiant dėmesį į šias garantijos sąlygas.
  3. Pirkėjas pirkdamas prekes kartu patvirtina, kad jam yra suprantamos prekių kokybės garantijos sąlygos, todėl ateityje jis negali remtis jų nežinojimu.
 2. Prekių kokybės garantijos terminai
  1. Bendru atveju UAB Daltra parduodamoms prekėms, išskyrus žemiau pateiktas išimtis ir specialias sąlygas, nustatomas 6 mėnesių, bet ne daugiau kaip 1000 motovalandų, kokybės garantijos terminas. Pastaba: Jei prekės normatyvinio keitimo periodas yra trumpesnis negu 1000 motovalandų, kokybės garantija suteikiama tik iki prekės normatyvinio keitimo periodo pabaigos, tačiau bet kuriuo atveju neviršijant 6 mėnesių termino.
  2. Trumpesni prekių kokybės garantijos terminai nustatomi šioms UAB Daltra parduodamoms prekėms:
   1. 6 mėnesių, bet ne daugiau kaip 500 motovalandų –  ITR guminiams mini krautuvų vikšrams.
  3. Ilgesni prekių kokybės garantijos terminai nustatomi šioms UAB Daltra parduodamoms prekėms:
   1. 12 mėnesių, bet ne daugiau kaip 1800 motovalandų –  ITR metalinėms važiuoklės detalėms (grandinėms, ritinėliams, vedantiesiems ratams, žvaigždutėms ir jų segmentams), naujoms ekskavatorių šoninėms pavaroms.
   2. 12 mėnesių, bet ne daugiau kaip 1000 motovalandų –  ITR guminiams mini ekskavatorių vikšrams.
  4. Prekių kokybės garantija netaikoma šioms UAB Daltra parduodamoms prekėms:
   1. Naudotoms prekėms, nebent atskira sutartimi sutariama kitaip.
   2. Filtrams, stiklams, lemputėms, stabdžių kaladėlėms, kontaktams, uždegimo žvakėms ir stiklo valytuvams.
  5. Specialios prekių kokybės garantijos suteikimo sąlygos:
   1. Vikšrinės važiuoklės apatiniams ritinėliams kokybės garantija suteikiama tik tuomet, jei kartu keičiami visi vienos mechanizmo pusės apatiniai ritinėliai.
 3. Prekių kokybės garantijos taikymas
  1. Prekėms nustatyta kokybės garantija taikoma tik tuomet, kai yra įvykdytos jos suteikimo sąlygos, tarp jų ir specialios, pirkėjui pateikus tai patvirtinančius dokumentus UAB Daltra kartu su Reklamacijos aktu.
  2. Pirkėjų reikalavimai dėl prekių kokybės trūkumų gali būti reiškiami, jei trūkumai nustatyti per kokybės garantijos terminą. Prekių kokybės garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo pirkėjui. Motovalandų kiekis nustatomas pagal teisingai užpildytą Reklamacijos aktą.
  3. Prekių kokybės garantija taikoma tik gamyklinio broko atvejais (t.y. dėl žaliavų, komplektuojančių dalių ar gamybos neatitikimų atsiradus lūžimams, strigimams, pratekėjimams ar kitiems defektams neleidžiantiems toliau naudotis prekėmis pagal paskirtį), tačiau neapima susidėvėjimo atsirandančio eksploatacijos metu.
  4. Prekių kokybės garantija netaikoma, jei:
   1. Iš UAB Daltra pirktos prekės buvo sumontuotos ir (ar) eksploatuojamos nesilaikant gamintojo/tiekėjo reikalavimų ir instrukcijų.
   2. Prekės naudotos ne pagal paskirtį arba ne mechanizme kuriam jos buvo suprojektuotas ir su kuriuo gamintojas pripažįsta suderinamumą.
   3. Prekės yra ne „originalios“ būklės; t.y. buvo kažkaip modifikuojamos, remontuojamos, virinamos ar ardomos.
   4. Prekės yra pažeistos mechaniškai pirkėjo ar trečiųjų asmenų, kuriems pirkėjas jas perdavė;
   5. Reikšdamas reikalavimus dėl prekių trūkumų pirkėjas nepateikia jų įsigijimą iš UAB Daltra patvirtinančio dokumento originalo (sąskaitos-faktūros, kasos kvito arba kito prekių pirkimą patvirtinančio dokumento).
   6. Pirkėjas vėlavo atsiskaityti už garantines prekes sąskaitoje faktūroje nurodytu laiku.
 4. Garantinio aptarnavimo tvarka
  1. Prekės garantiniam aptarnavimui priimamos jei tenkinamos visos išdėstytos kokyės garantijos sąlygos.
  2. Siekdamas garantinio aptarnavimo pirkėjas privalo išsamiai ir tiksliai užpildyti UAB Daltra nustatytos formos Reklamacijos aktą.
  3. Prekės, kartu su būtinais pateikti dokumentais ir Reklamacijos aktu, perduodamos UAB Daltra, kad pastaroji inicijuotų ekspertizę kokybės trūkumų priežastims nustatyti.
  4. UAB Daltra per vieną mėnesį nuo prekių priėmimo garantiniam aptarnavimui informuoja pirkėją jo nurodytu telefonu apie ekspertizės išvadas ir Reklamacijos akto nagrinėjimo rezultatus.
  5. Po ekspertizės atlikimo pasitvirtinus Reklamacijos akte pirkėjo nurodytiems kokybės trūkumams, už kurių atsiradimą pirkėjas neatsako, UAB Daltra keičia, remontuoja arba kompensuoja tik sugedusias garantines prekes. Jeigu atliekant remontą galima pašalinti prekių trūkumus, keitimui nėra jokios techninės ar teisinės būtinybės. Kitos pretenzijos dėl netiesioginės ir tiesioginės žalos pašalinimo (pvz., išlaidos nuomai, transportavimui, nakvynei arba prastovos nuostoliai) nepriimamos. Jei pirkėjas nagrinėjimo laikotarpiu buvo savo lėšomis nupirkęs iš UAB Daltra analogiškas prekes pakeitimui, pirkėjo pasirinkimu jam arba atlyginama šių prekių įsigijimo kaina/kainos dalis arba garantinės prekės keičiamos tinkamos kokybės prekėmis.
  6. Kompensacijos už garantines prekes atveju kompensacijos dydis paskaičiuojamas proporcingai likusiam kokybės garantijos terminui, bet ne daugiau nei kliento pagal pirkimo dokumentą už garantinę prekę sumokėta suma (pvz., jei prekės kaina buvo 200 Eur ir jos kokbės garantijos terminas 12 mėnesių, o klientas iki defekto dirbo 6 mėnesius, tai bus pritaikyta 50% kompensacija t.y. 100 Eur)
  7. Pagal prekių kokybės garantiją keičiamos prekės yra garantijos teikėjo nuosavybė ir pirkėjui negrąžinamos.
  8. Pakeitus detalę, jos garantijos terminas skaičiuojamas nuo pradinės (keičiamos) detalės pardavimo dienos.
  9. Po ekspertizės atlikimo nepasitvirtinus Reklamacijos akte pirkėjo nurodytiems kokybės trūkumams arba nustačius, jog už trūkumų atsiradimą atsako pirkėjas, UAB Daltra grąžina pirkėjui garantiniam aptarnavimui perduotas prekes, neatlygindamas pirkėjui jokių su tuo susijusių išlaidų. Jei ekspertizei atlikti prekės buvo siunčiamos gamintojui/tiekėjui, UAB Daltra pasilieka teisę negrąžinti pirkėjui prekių tuo atveju, jei pirkėjo reikalavimai yra atmesti.
  10. Ekspertizės išlaidos tenka šaliai, kurios nenaudai yra išvados.  
 5. Atsakomybės ribos
  1. Pagal prekių kokybės garantiją bet kokia UAB Daltra kompensacija negali būti didesnė nei kliento pagal pirkimo dokumentą už garantinę prekę sumokėta suma.
  2. UAB Daltra neatsako už jokias papildomas išlaidas (nuomos, transporto, pakavimo, darbo ir pan.) bei kitas įmanomas pasekmes (vėlavimus, prastovas, kitų mazgų gedimus) atsiradusias dėl garantinių prekių gedimo.

TINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ GRĄŽINIMO SĄLYGOS

 1. Tinkamos kokybės prekės gali būti grąžinamos arba pakeičiamos UAB Daltra tik esant visoms šioms sąlygoms:
  1. Nesibaigė 14 dienų grąžinimo terminas, kuris skaičuojamas nuo prekių perdavimo pirkėjui.
  2. Kartu su prekėmis pateikiamas jų įsigijimą iš UAB Daltra patvirtinančio dokumento originalas (sąskaita-faktūra, kasos kvitas arba kitas prekių pirkimą patvirtinantis dokumentas).
  3. Prekės supakuotos į originalią nesugadintą gamintojo/tiekėjo pakuotę.
  4. Prekės nebuvo montuojamos ar sumontuotos.
  5. Prekės nėra pažeistos ar kitaip sugadintos.
  6. Prekės neprarado prekinės išvaizdos ir savybių, buvusių perdavimo pirkėjui metu.
  7. Prekės nebuvo pagamintos modifikuotos ar užsakytos pagal individualų kliento poreikį.
 2. Pagal individualų kliento poreikį užsakytos, pagamintos ar modifikuotos tinkamos kokybės prekės nekeičiamos ir negali būti grąžinamos (pirkėjui negrąžinami už tokias prekes sumokėti pinigai).

Prekių pristatymas visoje Lietuvoje

Jūsų nurodytu adresu

Kokybiškos detalės už prieinamą kainą

Parduodamoms dalims suteikiame garantiją

Didelis prekių kiekis sandėlyje

Gaukite prekes tą pačią arba kitą dieną